Kompendium Kadr i Płac

0,00 zł

Książka drukowana Kompendium Kadr i Płac nowe wydanie na 2018 r. z eksperckim komentarzem do blisko 130 najważniejszych i najnowszych orzeczeń SN, stanowisk Resortu Pracy i interpretacji PIT oraz ZUS, wydanych na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ponad 300 stron wyjaśnień najczęściej pojawiających się wątpliwości z zakresu Kodeksu pracy, rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych

Więcej szczegółów

Dostępny

69,00 zł brutto

 • Książka drukowana
 • Książka + E-book PDF

Opis

Tytuł Kompendium Kadr i Płac
Wysyłka Darmowa Dostawa
Rok wydania nowe wydanie na 2018 rok
Oprawa Miękka okładka
Wydawnictwo SerwisKadrowego.pl
Ilość stron 314
Autor MARIUSZ PIGULSKI (Ekspert i praktyk, z 20-letnim doświadczeniem. Współpracuje z: INFOR, WIEDZA i PRAKTYKA, BECK, RZECZPOSPOLITA. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na UŁ)
Formaty Książka drukowana B5 (170 x 240 mm)
Numer ISBN 978-83-947295-2-3
Grupa docelowa firmy prywatne, właściciele biur rachunkowych, budżetówka, specjaliści do spraw kadr i płac
BONUS Kalkulator Płacowy do pobrania, który oblicza składki ZUS, PIT, wyn. za nadgodziny, świadczenia chorobowe, wyn. i ekwiwalent za urlop, przelicza netto na brutto, liczy 183 dni pobytu obcokrajowca w Polsce.

Więcej informacji

Kompendium Kadr i Płac nowe wydanie na 2018 rok

z eksperckim komentarzem do najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego, stanowisk Resortu Pracy i interpretacji PIT oraz ZUS

Darmowa Dostawa! Paczka 24H!

Książka zawiera przeszło 300 stron konkretów i praktycznych aspektów, objaśniających zagadnienia z szeroko rozumianego obszaru prawa pracy, rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, w tym wyjaśnień w zakresie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

To jedyna taka publikacja na rynku, zawierająca omówienie łącznie blisko 130 najważniejszych wyroków Sądu Najwyższego, interpretacji ZUS, PIT oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wydanych na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Opisowi najbardziej skomplikowanych kwestii towarzyszą starannie przygotowane przykłady, które pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne.

Skarbnica wiedzy kadrowo-płacowej na wyciągnięcie dłoni.

Z książki dowiemy się m.in.:

 • Jakie przewidziano zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców?

 • Jak powinny być formułowane przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę?

 • Jakie zmiany przewidziano w rozliczaniu autorskich kosztów uzyskania przychodu i limitach zwolnień podatkowych?

 • W jaki sposób w myśl nowych regulacji stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę podatkową?

 • Jak liczyć czas trwania podróży krajowych przy delegacji zagranicznej?

 • Jak podchodzić do składek ZUS i podatku od należności za delegacje kierowcy po wyroku TK z 24 listopada 2016 r.?

 • Kiedy umowa o dzieło może zostać zakwalifikowana jako umowa zlecenia?

 • Jakie są reguły stosowania zadaniowego systemu czasu pracy?

 • Jakie są kryteria doboru pracowników do zwolnień?

 • Kiedy świadczenia współfinansowane przez zatrudnionych korzystają z wyłączenia z podstawy składek ZUS?

 • Kiedy obcokrajowiec podlega pod ZUS z racji zlecenia realizowanego w Polsce?

 • Które świadczenia pozapłacowe wypłacane w ramach umów cywilnoprawnych stanowią przychód?

 • Czy zaliczkę na podatek wylicza się osobno od przychodów z różnych źródeł?

 • Jakie są reguły dokonywania potrąceń z umów zlecenia po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej?

 • Czy i kiedy dezaktualizują się przyczyny wypowiedzenia?

 • Kiedy pakiet medyczny opłacany przez zakład pracy jest wolny od składek ZUS a kiedy nie?

 • Czy akt powołania podlega pod ZUS gdy towarzyszy mu umowa o pracę?

 • Kiedy premie wypłacane za okres choroby podlegają wyłączeniu z ozusowania?

 • Kiedy fiskus dopuszcza niepobieranie należnego podatku od świadczeń pozapłacowych?

 • Czy udzielanie pracownikom pożyczek generuje po ich stronie przychód?

 • Czy udzielenie pracownikowi rabatu powinno być opodatkowane?

 • Jakie są skutki pokrywania kosztów wyżywienia pracownika podczas podróży służbowej ponad kwotę diety?

 • Co decyduje o tym, czy premia i nagroda musi być uwzględniana przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Których kierowników dotyczy odstępstwo od prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

 • Jakie metody unikania płacenia stawki minimalnej za umowy zlecenia stosują zleceniodawcy?

 • Czy kwoty uzyskiwane w ramach programu 500+ uwzględniać w dochodach pracownika przy przyznawaniu świadczeń z zfśs?

 • Czy można przymusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu?

 • Czy pracownika można odwołać z urlopu poprzez email?

 • Czy za krytykę pracodawcy można zwolnić z pracy pracownika?

 • Jakie skutki pociąga za sobą błąd w piśmie wypowiadającym umowę o pracę?

 • Kiedy umowa o pracę może zostać uznana za pozorną?

 • Jak rozumieć pojęcie "tej samej choroby" w świetle prawa do zasiłku chorobowego?

 • Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?

 • Jakie są konsekwencje wypadku pracownika w czasie podróży służbowej?

 • Z czym wiąże się wykorzystywanie przez pracownika sprzętu służbowego do celów prywatnych?

 • Jaki powinien być tryb ograniczenia lub całkowitego wstrzymania wypłat premii regulaminowych z przyczyn dotyczących pracodawcy?

 • Jak należy rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych przy zadaniowym systemie czasu pracy?

 • Jak rozliczamy składkę zdrowotną, gdy pracownik wykonuje dodatkowo zlecenie na rzecz swego pracodawcy?

 • Czy produkty spożywcze dla pracowników podlegają opodatkowaniu?

 • Czy opłacenie z własnych środków przez zakład pracy zaległych zaliczek podatkowych za obecnych i byłych pracowników stanowi dla nich przychód?

 • Jakie są zasady dystrybuowania świadczeń z zfśs?

 • Jakie są ogólne reguły ustalania granic potrąceń ze świadczeń emerytalnych, rentowych i zasiłków?

Darmowe wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Opinie

Oceń 
2017-12-21

Bardzo dobra książka

Jedna z najlepszych książek kadrowo-płacowa z jaką ostatnio miałam przyjemność się zapoznać.

Oceń 
2017-06-30

Dobrze dobrane

Tych wyrokow i interpretacji nie znalam. Dobrze to Panstwo dobrali

Oceń 
2017-06-20

Przydatna

Przydatna lektura

Napisz swoją opinię!

Napisz opinię

Kompendium Kadr i Płac

Kompendium Kadr i Płac

Książka drukowana Kompendium Kadr i Płac nowe wydanie na 2018 r. z eksperckim komentarzem do blisko 130 najważniejszych i najnowszych orzeczeń SN, stanowisk Resortu Pracy i interpretacji PIT oraz ZUS, wydanych na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ponad 300 stron wyjaśnień najczęściej pojawiających się wątpliwości z zakresu Kodeksu pracy, rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych

Produkty powiązane