Kompendium Kadr i Płac

Darmowa Dostawa od 100zł

Książka drukowana Kompendium Kadr i Płac najnowsze wydanie z eksperckim komentarzem do ponad 140 najważniejszych i najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego i NSA, stanowisk Resortu Pracy i interpretacji PIT oraz ZUS, wydanych na przestrzeni ostatniego okresu. 300 str. wyjaśnień najczęściej pojawiających się wątpliwości z zakresu Kodeksu pracy, rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych

Więcej szczegółów

Dostępny

69,00 zł brutto

  • Książka drukowana
  • Książka + E-book PDF

Opis

Tytuł Kompendium Kadr i Płac
Wysyłka Darmowa dostawa od 100 zł
Rok wydania Najnowsze wydanie z aktualnym stanem prawnym
Oprawa Miękka okładka
Szerokość 170 mm
Wysokość 240 mm
Wydawnictwo SerwisKadrowego.pl
Ilość stron 300
Autor MARIUSZ PIGULSKI (Ekspert i praktyk, z 20-letnim doświadczeniem. Współpracuje z: INFOR, WIEDZA i PRAKTYKA, BECK, RZECZPOSPOLITA. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na UŁ)
Formaty Książka Drukowana w formacie B5
Numer ISBN 978-83-947295-8-5
Grupa docelowa Przedsiębiorcy, pracodawcy, biura rachunkowe, osoby zajmujące się zagadnieniami kadrowo-płacowymi, kandydaci do pracy w działach Kadr i Płac.
BONUS Kalkulator Płacowy do pobrania, który zawiera listę płac, oblicza składki ZUS, PIT, wyn. za nadgodziny, świadczenia chorobowe, wyn. i ekwiwalent za urlop, przelicza netto na brutto, liczy 183 dni pobytu obcokrajowca w Polsce.

Więcej informacji

Książka Drukowana Najnowsze wydanie na 2020 rok

Kompendium Kadr i Płac

z eksperckim komentarzem do najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego i NSA, stanowisk Resortu Pracy i interpretacji PIT oraz ZUS

Książka zawiera 300 stron konkretów i praktycznych aspektów, objaśniających zagadnienia z szeroko rozumianego obszaru prawa pracy, rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, w tym wyjaśnień w zakresie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

To jedyna taka publikacja na rynku, zawierająca omówienie łącznie ponad 140 najważniejszych wyroków Sądu Najwyższego i NSA, interpretacji ZUS, PIT oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wydanych na przestrzeni ostatniego okresu.

Opisowi najbardziej skomplikowanych kwestii towarzyszą starannie przygotowane przykłady, które pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne.

Skarbnica wiedzy kadrowo-płacowej na wyciągnięcie dłoni.

Z książki "Kompendium Kadr i Płac

  • Jakie zmiany w PIT przewidziano od 1 października 2019 r.
  • W jaki sposób zmodyfikowano przepisy Kodeksu pracy od 7 września 2019 r.
  • Jak w praktyce stosować nową ulgę „Zerowy PIT” dla osób w wieku do 26 lat
  • Czy przychód zryczałtowany 250 zł lub 400 zł obejmuje także paliwo w świetle wyroku NSA z lipca 2018 r.?
  • Czy można zmienić regulamin wynagradzania wbrew opinii związków zawodowych?
  • Jakie zmiany przewidziano w 2018 r. i na 2019 r. w zatrudnianiu cudzoziemców?
  • Jak powinny być formułowane przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę?
  • Jakie zmiany wprowadzono w rozliczaniu autorskich kosztów uzyskania przychodu i limitach zwolnień podatkowych?
  • Czy wyrok TK z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) odnosi się również do zleceniobiorców?
  • Czy pracownika można odwołać z urlopu poprzez email?
  • Jakie są reguły dokonywania potrąceń z umów zlecenia po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej?
  • Kiedy umowa o dzieło może zostać zakwalifikowana jako umowa zlecenia?
  • Jakie są reguły stosowania zadaniowego systemu czasu pracy?
  • Jakie są kryteria doboru pracowników do zwolnień?
  • W jaki sposób w myśl nowych regulacji stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę podatkową?
  • Kiedy fiskus dopuszcza niepobieranie należnego podatku od świadczeń pozapłacowych?
  • Czy od zasiłku chorobowego zleceniobiorcy trzeba pobrać zaliczkę na podatek?
  • Czy korzystanie z telefonu i komputera służbowego do celów prywatnych generuje opodatkowany przychód?
  • Czy wolne od PIT są zwroty wydatków związanych z realizacją zadań służbowych?
  • Kiedy świadczenia współfinansowane przez zatrudnionych korzystają z wyłączenia z podstawy składek ZUS?
  • Czy obcokrajowiec podlega pod ZUS z racji zlecenia realizowanego w Polsce?
  • Które świadczenia pozapłacowe wypłacane w ramach umów cywilnoprawnych stanowią przychód?
  • Kiedy ekwiwalent za używanie własnego ubioru roboczego i za jego pranie jest wolny od PIT i ZUS?
  • Jak postępować gdy nie ma jak pobrać podatku od świadczeń pozapłacowych?
  • Czy zaliczkę na podatek wylicza się osobno od przychodów z różnych źródeł?
  • Gdzie zamieszczać zapisy o korzyściach materialnych przyznawanych po cenach niższych niż detaliczne?
  • Jakie są skutki w zakresie składek ZUS zawierania umów o pracę i umów zlecenia z członkami rodziny?
  • Czy i kiedy dezaktualizują się przyczyny wypowiedzenia?
  • Kiedy pakiet medyczny opłacany przez zakład pracy jest wolny od składek ZUS a kiedy nie?
  • Czy akt powołania podlega pod ZUS gdy towarzyszy mu umowa o pracę?
  • Kiedy premie wypłacane za okres choroby podlegają wyłączeniu z ozusowania?
  • Czy udzielanie pracownikom pożyczek generuje po ich stronie przychód?
  • Czy udzielenie pracownikowi rabatu powinno być opodatkowane?
  • Jakie są skutki pokrywania kosztów wyżywienia pracownika podczas podróży służbowej ponad kwotę diety?
  • Co decyduje o tym, czy premia i nagroda musi być uwzględniana przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?
  • Których kierowników dotyczy odstępstwo od prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?
  • Jakie metody unikania płacenia stawki minimalnej za umowy zlecenia stosują zleceniodawcy?
  • Czy można przymusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu?
  • Czy za krytykę pracodawcy można zwolnić z pracy pracownika?
  • Jakie skutki pociąga za sobą błąd w piśmie wypowiadającym umowę o pracę?
  • Kiedy umowa o pracę może zostać uznana za pozorną?
  • Jak rozumieć pojęcie "tej samej choroby" w świetle prawa do zasiłku chorobowego?
  • Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?
  • Jakie są konsekwencje wypadku pracownika w czasie podróży służbowej?
  • Z czym wiąże się wykorzystywanie przez pracownika sprzętu służbowego do celów prywatnych?
  • Jaki powinien być tryb ograniczenia lub całkowitego wstrzymania wypłat premii regulaminowych z przyczyn dotyczących pracodawcy?
  • Jak należy rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych przy zadaniowym systemie czasu pracy?
  • Jak rozliczamy składkę zdrowotną, gdy pracownik wykonuje dodatkowo zlecenie na rzecz swego pracodawcy?
  • Czy produkty spożywcze dla pracowników podlegają opodatkowaniu?
  • Czy opłacenie z własnych środków przez zakład pracy zaległych zaliczek podatkowych za obecnych i byłych pracowników stanowi dla nich przychód?
  • Jakie są zasady dystrybuowania świadczeń z zfśs?

Opinie

Oceń 
2018-08-22

Kompletnie i rzeczowo

Kompletnie i rzeczowo. Dużo zagadnień ale wszystko zrozumiale opisane, dzięki czemu to co ważne zostaje w głowie :)

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 
2017-12-21

Bardzo dobra książka

Jedna z najlepszych książek kadrowo-płacowa z jaką ostatnio miałam przyjemność się zapoznać.

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 
2017-06-30

Dobrze dobrane

Tych wyrokow i interpretacji nie znalam. Dobrze to Panstwo dobrali

Oceń 
2017-06-20

Przydatna

Przydatna lektura

Napisz swoją opinię!

Napisz opinię

Kompendium Kadr i Płac

Kompendium Kadr i Płac

Książka drukowana Kompendium Kadr i Płac najnowsze wydanie z eksperckim komentarzem do ponad 140 najważniejszych i najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego i NSA, stanowisk Resortu Pracy i interpretacji PIT oraz ZUS, wydanych na przestrzeni ostatniego okresu. 300 str. wyjaśnień najczęściej pojawiających się wątpliwości z zakresu Kodeksu pracy, rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych

Produkty powiązane