Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Darmowa Dostawa od 100zł

Książka drukowana "Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców", która w sposób kompleksowy i przystępny wyjaśnia wszystkie istotne aspekty powierzania pracy obcokrajowcom i ich podatkowo-składkowego rozliczania po najnowszych zmianach przepisów. GRATIS: Suplement - Pytania i Odpowiedzi

Więcej szczegółów

Dostępny

79,00 zł brutto

 • Książka drukowana
 • Książka + E-book PDF

Opis

Tytuł Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców + GRATIS "Suplement - Zatrudnianie Cudzoziemców - Zmiany wprowadzone ustawą antykryzysową + Pytania i Odpowiedzi"
Wysyłka Darmowa dostawa od 100 zł
Rok wydania Najnowsze wydanie z aktualnym stanem prawnym
Oprawa Miękka okładka
Szerokość 170 mm
Wysokość 240 mm
Wydawnictwo SerwisKadrowego.pl
Ilość stron 310 + 124 (Suplement)
Autor MARIUSZ PIGULSKI (Ekspert i praktyk, z 20-letnim doświadczeniem. Współpracuje z: INFOR, WIEDZA i PRAKTYKA, BECK, RZECZPOSPOLITA. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na UŁ)
Numer ISBN 978-83-947295-6-1
Grupa docelowa Przedsiębiorcy, pracodawcy, biura rachunkowe, osoby zajmujące się zagadnieniami kadrowo-płacowymi, kandydaci do pracy w działach Kadr i Płac.
BONUS Kalkulator Płacowy do pobrania, który zawiera listę płac, oblicza składki ZUS, PIT, wyn. za nadgodziny, świadczenia chorobowe, wyn. i ekwiwalent za urlop, przelicza netto na brutto, liczy 183 dni pobytu obcokrajowca w Polsce.

Więcej informacji

Książka Drukowana Najnowsze wydanie na 2020 rok

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

+ GRATIS "Suplement - Zatrudnianie Cudzoziemców - Zmiany wprowadzone ustawą antykryzysową + Pytania i Odpowiedzi"

Najnowsze wydanie z aktualnym stanem prawnym (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą antykryzysową w związku z COVID-19)

Zatrudnianie obcokrajowców - szczególnie osób zza wschodniej granicy - to dla polskich firm w wielu przypadkach już nie tyle oszczędność, ale konieczność. Cudzoziemcy stają się coraz większą siłą napędową polskiej gospodarki.

Społeczeństwo w naszym kraju starzeje się, a polskim przedsiębiorcom z roku na rok coraz trudniej znajdywać nowe ręce do pracy. Ratunkiem często bywają właśnie obcokrajowcy.

W obecnych czasach należy znać uwarunkowania prawne zatrudniania cudzoziemców (w tym zmiany w tym obszarze wprowadzone w 2020 r.). Równie ważna jest wiedza z zakresu ich rozliczania pod względem podatkowo-składkowym.

Za jedyne 79 zł otrzymujesz wszystkie niezbędne informacje, wytłumaczenie wszystkich zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., 12 lutego 2018 r. oraz 1 lipca i 25 września 2018 r. (a także modyfikacji wprowadzonych w 2019 r. i 2020 r.), dostępne w jednej publikacji, stanowiącej przewodnik i zbiór cennych wskazówek, które przedstawiają optymalny sposób nawiązywania współpracy z obcokrajowcami.

Od 1 stycznia 2018 r. przewidziano szereg zmian w zatrudnianiu na obszarze Polski cudzoziemców. Zostały one zapisane w ustawie z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1543), której głównym celem jest:

 • wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (zwanej dalej dyrektywą PE 2014/36/UE) oraz
 • przeciwdziałanie występującym nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi i poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców. Nowości prawne wprowadzają m.in. znaczące modyfikacje w tzw. procedurze oświadczeniowej czy zupełnie nowy rodzaj zezwolenia na pracę sezonową.

Od 12 lutego 2018 r. obowiązują także zmiany ustawy o cudzoziemcach sprowadzające się m.in. do istotnych modyfikacji procedur legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce.

Od 1 lipca 2018 r. zlikwidowano ponadto obowiązek przeprowadzania tzw. testu rynku pracy przy zatrudnianiu obcokrajowców w 289 zawodach określonych przez resort pracy.

Od 25 września 2018 r. zmieniono zakres / rodzaj prac, w przypadku których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową.

Od 27 kwietnia 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza ona nowe rozwiązania mające ułatwiać przybywanie do UE wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich, w szczególności naukowców, specjalistów, studentów, a także wolontariuszy.

Niniejsza książka w sposób kompleksowy i przystępny, krok po kroku wyjaśnia wszystkie istotne aspekty zatrudniania i rozliczania cudzoziemców.

Z książki "Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców" dowiemy się m.in.:

 • Jakie modyfikacje w zakresie zatrudniania obcokrajowców wprowadzono w 2019 r. i 2020 r.
 • Jakie zmiany dotyczące cudzoziemców wprowadziła ustawa antykryzysowa w związku z koronawirusem?
 • Czy "zerowy PIT" obejmuje również cudzoziemców
 • Jak rozliczać płace obcokrajowców po zmianach w PIT od października 2019 r.
 • Jakie zmiany dotyczące cudzoziemców wprowadzono od lutego, lipca i września 2018 r.
 • Jak powinien wyglądać wzór umowy o pracę w języku ukraińskim
 • Jakie są nowe ustawowe zasady powierzania pracy na podstawie oświadczeń
 • Jakie mogą być przyczyny odmowy wpisania oświadczenia do rejestru
 • Kiedy w myśl nowych przepisów obcokrajowiec może pracować w okresie oczekiwania na zezwolenie
 • Jak liczyć 90 dni pobytu w strefie Schengen przy ruchu bezwizowym
 • Na czym polega wygaszanie dotychczasowej procedury oświadczeniowej
 • Co to jest test rynku pracy i kiedy nie jest on wymagany
 • Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o zezwolenie na pracę
 • Jakie są obowiązki przy zatrudnianiu cudzoziemców
 • Kiedy niezbędne jest zezwolenie na pracę sezonową
 • Kiedy PUP odmówi wydania zezwolenia na pracę sezonową
 • Co to jest zezwolenie wielosezonowe i jak je można uzyskać
 • Jaki jest obecnie optymalny zgodny z prawem tryb zatrudniania cudzoziemców
 • Jakie dokumenty legalizują pobyt w Polsce
 • Jakie są najważniejsze zagadnienia dotyczące karty pobytu
 • Kiedy stempel w paszporcie legalizuje pobyt w Polsce
 • Jak ustalać rezydencję podatkową cudzoziemca
 • Kiedy można nie pobierać podatku od należności obcokrajowca
 • Czy pracodawca musi wyrabiać cudzoziemcowi NIP lub PESEL
 • Czy umowa wykonywana tylko poza granicami Polski podlega pod ZUS i PIT
 • Co to jest certyfikat rezydencji i co on daje

Do książki "Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców" otrzymasz GRATIS dodatek:

Suplement - Zatrudnianie Cudzoziemców - Zmiany wprowadzone ustawą antykryzysową + Pytania i Odpowiedzi E-book w formacie pdf

Suplement - Zatrudnianie Cudzoziemców - Pytania i Odpowiedzi PIP - e-book w formacie pdfZ e-booka "Suplement - Zatrudnianie Cudzoziemców - Pytania i Odpowiedzi" dowiemy się m.in.:

 • Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca
 • Czy wszyscy cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce muszą posiadać zezwolenie na pracę
 • Czy  obywatele  Ukrainy  mogą  świadczyć  pracę  w Polsce  bez  zezwolenia  na  pracę
 • Obywatele jakich państw mogą podejmować zatrudnienie na podstawie Karty Polaka i czy potrzebują zezwolenia na pracę
 • Czy cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
 • W związku z tym, że obcokrajowiec jest studentem studiów stacjonarnych na wyższej uczelni w Polsce, czy jest od niego wymagane zezwolenie na pracę
 • Czy jest obowiązek posiadania zezwolenia na pracę po ukończeniu studiów zaocznych na polskim uniwersytecie
 • Jakie  warunki  trzeba  spełnić,  aby  skorzystać  z art.  88za  ustawy  o promocji  zatrudnienia i instytucjach  rynku  pracy,  który  pozwala  na  legalną  pracę  cudzoziemca  w okresie oczekiwania na zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • Czy w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, może legalnie pracować  cudzoziemiec  nieposiadający  stempla  w paszporcie  lecz  jedynie  karteczkę z pieczątką o złożeniu wniosku o to zezwolenie w kancelarii urzędu wojewódzkiego
 • Cudzoziemiec pracujący na podstawie umowy zlecenia w oświadczeniu ma wpisane: „liczba godzin pracy w miesiącu – 120 godz.”. We wrześniu 2019 r. przepracował tylko 80 godz. Czy powinien otrzymać wynagrodzenie za całe 120 godz., czy tylko za 80 godz.
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pracę nie podjął zatrudnienia w podmiocie, który wnioskował o wydanie zezwolenia?
 • Kto w Polsce kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców i ich legalny pobyt na terenie kraju
 • Jakie  konsekwencje  grożą  pracodawcy  za  nielegalne  zatrudnienie  cudzoziemca i obcokrajowcowi za nielegalne wykonywanie pracy
 • Jakie obowiązki ma podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi w zakresie sprawdzenia legalności jego pobytu na terytorium Polski
 • Jakie mogą być konsekwencje  zatrudniania cudzoziemca przebywającego w Polsce nielegalnie i jak ich uniknąć
 • Co z osobami, które wjechały do Polski w ramach ruchu bezwizowego po 14 marca i po tym też terminie zostało zarejestrowane ich oświadczenie (czy po końcu oświadczenia mogą oni nadal pracować legalnie? Czy przedłużenie też ich dotyczy)
 • Co oznacza sformułowanie „w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie”
 • Nauka, na których uczelniach wyższych zwalnia z obowiązku uzyskiwania dokumentów legalizujących pobyt w Polsce (czy uczelnia musi być zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostka uprawniona do prowadzenia studiów)
 • Czy cudzoziemiec, który posiada ważną kartę pobytu może wykonywać pracę w Polsce
 • Czy na pracodawcy ciążą jakieś obowiązki w przypadku niepodjęcia pracy przez pracownika, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na pracę

Opinie

Oceń 
2020-02-02

Aktualne informacje

książka zawiera aktualne informacje przez co jest bardzo pomocna

Oceń 
2019-03-01

B. dobry poradnik

B. dobry poradnik dla pracodawcow ktorzy chca wspolpracowac z cudzoziemcami

Oceń 
2018-12-10

Zrozumiale i kompleksowo

Pozycja napiana zrozumiale i kompleksowo od praktycznej strony

Oceń 
2018-08-03

Udany zakup

To moja kolejna publikajca serwiskadrowego i muszę przyznać że to kolejny udany zakup. dzieki

Oceń 
2018-03-14

Książka jakiej szukałam!

Książka jakiej szukałam wielkie dzięki. Będę polecała tę publikację.

Oceń 
2018-03-05

Tego szukałem!

W końcu po przeczytaniu kilku publikacji na temat zatrudniania Ukraińców trafiłem na książkę, która w pełni krok po kroku przeprowadziła mnie przez ten świetnie "zagmatwany" przez urzędników proces. Książka napisana zrozumiałym językiem dla ludzi a nie dla prawników. Szczerze polecam.

Oceń 
2018-02-14

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Nareszcie!!! Nareszcie, po dłuuuugich poszukiwaniach znalazłam opracowanie tak skomplikowanych zagadnień, napisane "ludzkim" językiem !!! bez oratorskich zapędów i nadętego prawniczego języka. Wszystko rozumiem! Jestem zachwycona! WIELKIE dzięki p.Mariuszu Pigulski.

Oceń 
2018-02-13

Lepsza niż szkolenie

W sumie załuje że przed zakupem tej ksiazki poszłam na szkolenie z tej tematyki bo ksiazka podaje cala wiedze prostym jezykiem no i o wiele tansza

Oceń 
2018-02-12

Atualna wiedza

Szczerze polecam wszystkim, którzy mają lub będą mieli do czynienia z zatrudnianiem obywateli Ukrainy i nie tylko. Aktualna wiedza po zmianach od 1 stycznia 2018 roku. Dobra robota.

Oceń 
2018-01-18

Godna polecenia

Książkę otrzymałam i już ją przeczytałam. Wiedza godna polecenia. O wielu sprawach nie miałam pojęcia a myślałam, że temat zatrudniania obcokrajowców znam dość dobrze. Czekam na podobne publikacje.

Oceń 
2018-01-09

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Autor do tematu podszedł bardzo poważnie. Kompleksowa wiedza na temat zatrudniania i rozliczania cudzoziemców. Z czystym sumieniem polecam

Oceń 
2018-01-07

Kompleksowa wiedza

Super jestem bardzo zadowolona z zakupu. Bardzo przydatna wiedza na temat zatrudniania i rozliczania cudzoziemców w polce.

Napisz swoją opinię!

Napisz opinię

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Książka drukowana "Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców", która w sposób kompleksowy i przystępny wyjaśnia wszystkie istotne aspekty powierzania pracy obcokrajowcom i ich podatkowo-składkowego rozliczania po najnowszych zmianach przepisów. GRATIS: Suplement - Pytania i Odpowiedzi

Produkty powiązane