Kadry i Płace a RODO

ebook09072018

E-book "Kadry i Płace a RODO" to praktyczny przewodnik z gotowymi, edytowalnymi wzorami dokumentówktóry zawiera wszystkie niezbędne informacje z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych w kontekście zagadnień kadrowo-płacowych.

Więcej szczegółów

Dostępny

29,90 zł brutto

Opis

Tytuł Kadry i Płace a RODO. Praktyczny poradnik ze wzorami
Wysyłka Darmowa Dostawa
Rok wydania 2018
Wydawnictwo SerwisKadrowego.pl
Ilość stron 104
Autor MARIUSZ PIGULSKI (Ekspert i praktyk, z 20-letnim doświadczeniem. Współpracuje z: INFOR, WIEDZA i PRAKTYKA, BECK, RZECZPOSPOLITA. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na UŁ)
Formaty PDF + wzory w formacie Microsoft Word
Inne Interaktywny Spis Treści przenoszący użytkownika bezpośrednio do stron z konkretnym rozdziałem / podrozdziałem
BONUS Wzory dokumentów w edytowalnej wersji + Kalkulator Płacowy do pobrania, który oblicza składki ZUS, PIT, wyn. za nadgodziny, świadczenia chorobowe, wyn. i ekwiwalent za urlop, przelicza netto na brutto.

Więcej informacji

E-book "Kadry i Płace a RODO" - Praktyczny poradnik ze wzorami

Darmowa Dostawa!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulując zasady przetwarzania danych osobowych, przywołany akt prawny stawia m.in. szereg wymagań w stosunku do zgód udzielanych pracodawcom, klauzul informacyjnych i umów o powierzaniu przetwarzania danych.

Nowe uregulowania w wielu przypadkach wymuszają m.in. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych czy aktualizację przepisów wewnątrzzakładowych.

Każdy, kto styka się z zagadnieniami kadrowo-płacowymi musi posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dlatego przygotowaliśmy praktyczny poradnik, który zrozumiałym językiem tłumaczy wszystkie najważniejsze kwestie związane z RODO.

Kupując e-book "Kadry i Płace a RODOza jedyne 29,90 zł otrzymujesz wszystkie niezbędne informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych w kontekście zagadnień kadrowo-płacowych wraz z użytecznymi wzorami w edytowalnej wersji.

Niniejszy e-book w sposób kompleksowy i przystępny wyjaśnia wszystkie istotne aspekty powiązane z RODO. Porusza on nie tylko kwestie związane z pracownikami, ale również osobami zatrudnionymi w ramach umów cywilnoprawnych takich jak np. umowy zlecenia czy o dzieło.

Z e-booka "Kadry i Płace a RODO" dowiemy się m.in.:

 • Jak dostosować dokumentację prowadzoną przez pracodawcę do wymagań RODO
 • Jakich danych można obecnie wymagać od pracownika
 • Jak powinny wyglądać klauzule informacyjne RODO dla pracowników
 • Jak obecnie powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Jak zgodnie z RODO prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych
 • Czy usuwać z akt osobowych dane / dokumenty, których zbierania obecne przepisy nie przewidują
 • Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja przetwarzania, aby spełniała wymagania RODO
 • Czy dotychczas stosowana dokumentacja przetwarzania może być wykorzystana
 • O jakie elementy należy uzupełnić dotychczas prowadzoną dokumentacje przetwarzania aby spełniała wymagania RODO
 • Czy wolno przechowywać w aktach osobowych pracownika kopię dowodu osobistego oraz paszportu
 • Kiedy i jak rejestrować czynności przetwarzania
 • Jakie rozwiązania prawne wprowadza nowa ustawa o ochronie danych osobowych wprowadzona w związku z RODO
 • Gdzie zapisać obowiązki stron w zakresie ochrony danych osobowych
 • Jak powinny wyglądać zapisy w aktach wewnętrznych dotyczące monitoringu i kontroli poczty elektronicznej
 • Jak i kiedy aktualizować regulacje płacowe w związku z RODO
 • W jaki sposób zmodyfikować uregulowania odnoszące się do zfśs
 • W jaki sposób należy ułatwiać pracownikom realizację ich praw wskazanych w RODO
 • Jakich zmian dokonać w umowie z podmiotem przetwarzającym dane
 • Które dokumenty wewnątrzzakładowe nie wymagają aktualizacji w związku z RODO
 • Kiedy trzeba wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych (IODO)
 • Jakie kwalifikacje musi posiadać IODO
 • Czy trzeba szkolić pracowników z nowych zasad ochrony danych
 • Jak RODO ma się do danych osobowych zatrudnianych cudzoziemców
 • Jak powinny wyglądać klauzule informacyjne RODO dla zleceniobiorców
 • Jak weryfikować status ubezpieczeniowy zleceniobiorców zgodnie z RODO
 • Jak w świetle RODO powinno wyglądać oświadczenie na potrzeby podatkowo-składkowe
 • Jak w zgodzie z RODO przetwarzać dane osobowe na potrzeby zfśs
 • Jakie obowiązki w zakresie RODO są przy kierowaniu na badania medycyny pracy i szkolenia BHP
 • Jak RODO ma się do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w drodze lub przy pracy
 • Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy wystawianiu zaświadczeń o zarobkach
 • Czy można żądać od zatrudnionego podania numeru NIP
 • Czy można wymagać od pracownika podania adresu zameldowania
 • Czy wskazywanie przyczyny absencji w pracy na liście obecności jest dozwolone
 • Czy zatrudnione osoby muszą wyrażać zgodę na przekazywanie ich danych do biura rachunkowego

Co więcej, wraz z e-bookiem otrzymasz gotowe do edycji i wydruku następujące WZORY DOKUMENTÓW zgodne z RODO:

 • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PRACOWNIKA
 • Rejestr czynności przetwarzania prowadzony przez administratora
 • Procedura korzystania z praw do ochrony danych osobowych, gwarantowanych przez RODO
 • ZGODA PRACOWNIKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI
 • UMOWA  O  DZIEŁO
 • Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy
 • UMOWA  O  DZIEŁO z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 • OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH
 • Klauzula informacyjna RODO (do Oświadczenia do celów podatkowych)
 • Umowa zlecenia
 • Klauzula informacyjna RODO (do umowy zlecenia)
 • Umowa zlecenia z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 • OŚWIADCZENIE DO CELÓW SKŁADKOWO-PODATKOWYCH
 • Klauzula informacyjna RODO (do Oświadczenia do celów podatkowo-składowych)

Czy warto wydawać na szkolenie ponad 500 zł skoro za 16 razy niższą cenę możesz mieć napisaną prostym językiem książkę, która zawiera kompleksową wiedzę i użyteczne wzory z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych?

Opinie

Oceń 
2018-09-15

+

Moja trzecia kupiona publikacja o RODO i tę stawiam na pierwszym miejscu.

Napisz swoją opinię!

Napisz opinię

Kadry i Płace a RODO

Kadry i Płace a RODO

E-book "Kadry i Płace a RODO" to praktyczny przewodnik z gotowymi, edytowalnymi wzorami dokumentówktóry zawiera wszystkie niezbędne informacje z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych w kontekście zagadnień kadrowo-płacowych.

Produkty powiązane