GRATIS do każdego zamówienia E-book w formacie pdf Aktualizowany na bieżąco Błyskawiczna dostawa od razu na e-mail!

Pracodawca w obliczu koronawirusa - praktyczny poradnik

Zakup dowolny produkt a otrzymasz GRATIS e-book "Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik" do każdego zamówienia bez względu na wartość koszyka!

E-book wysyłany jest automatycznie na e-mail podany podczas zamówienia od razu po skutecznym opłaceniu zamówienia (sprawdź folder SPAM lub inne)

Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych. Dzisiaj na zagadnienia związane z prowadzeniem biznesu, relacjami pracownik-pracodawca czy z obowiązkami z zakresu bhp, musimy spojrzeć w inny sposób, a istniejące zasady dostosować do nowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.

Z tego powodu przygotowaliśmy praktyczny poradnik dla pracodawców, który pomoże odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Oto jakie zagadnienia w nim opisaliśmy:

Koronawirus a prawo pracy - wyjaśnienia PIP

 • Czy pracownik może odmówić wyjazdu w rejony, gdzie występuje koronawirus, ze względu na groźbę zarażenia?
 • Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który powraca do pracy po wyjeździe do regionu/kraju, w którym był narażony na zakażenie koronawirusem?
 • Czy pracodawca może zabronić pracownikowi wykorzystania urlopu, jeżeli ma on być wykorzystany w kraju, gdzie jest duże ryzyko zainfekowania koronawirusem?
 • Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika, który wraca do pracy z pobytu w kraju/regionie objętym działaniem koronawirusa?
 • Czy pracodawca w ramach profilaktyki i kwarantanny może pracownikowi powracającemu z regionów objętych działaniem koronawirusa zaproponować czasową pracę z domu?
 • Czy pracodawca ma prawo wysłać na urlop pracownika wracającego z wypoczynku z regionu objętego koronawirusem?

Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe?

Ochrona zdrowia i życia pracowników w dobie koronawirusa

 • Jak dzisiaj należy organizować pracę?
 • Czy w związku z zagrożeniem wirusowym pracodawca odpowiada za zapewnienie pracownikom środków dezynfekcyjnych?
 • Czy obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym obejmuje zagrożenie wirusem COVID-19?
 • Czy do obowiązków pracodawcy należy przygotowanie instrukcji dotyczących wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia koronawirusem?
 • Czy można mierzyć pracownikom temperaturę ciała?
 • Czy nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 zwalniają pracowników z obowiązku przestrzegania opracowanych przez pracodawcę wytycznych, instrukcji i poleceń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu tym wirusem?

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Polecenie pracy zdalnej

 • Czy pracodawca może obecnie nakazać swoim pracownikom pracę zdalną?
 • Jaka jest różnica między pracą zdalną a telepracą?
 • Czy pracownik może wnioskować o pracę zdalną?
 • Czy w przypadku zlecenia pracy zdalnej wynagrodzenie ulegnie zmianie?
 • W jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną – czy konieczne jest zlecenie na piśmie? Jak dokumentuje się pracę zdalną?
 • Na jak długi okres może być zlecona praca zdalna?
 • Czy ten czas może ulec zmianie?
 • Czy pracownik może zakwestionować polecenie dotyczące pracy zdalnej?
 • Czy praca zdalna może być powierzona niezależnie od warunków mieszkaniowych, rodzinnych?
 • Co w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania w ocenie pracownika praca nie może być świadczona ze względu na warunki i stosunki panujące w domu?
 • Czy polecenie dotyczące pracy zdalnej musi zawierać uzasadnienie?
 • Czy są konkretne okoliczności (np. zachorowania w okolicy, regionie gdzie ma siedzibę pracodawca) upoważniające pracodawcę do stosowania pracy zdalnej?
 • Czy wystarczy jego przeświadczenie i doświadczenie życiowe?
 • Czy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż dom pracownika?
 • Przykładowy wzór polecenia pracy zdalnej

Koronawirus a przestój i wynagrodzenie przestojowe

 • Sposób wyliczania wynagrodzenia za przestój

Koronawirus – jakie ulgi i formy wsparcia przysługują pracodawcy

 • Zawieszenie działalności gospodarczej
 • Ulgi w spłacie składek lub umorzenia należności z tytułu składek do ZUS
 • Odroczenie terminu płatności składek
 • Układ ratalny Umorzenie należności
 • Pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem

Badania z zakresu medycyny pracy i szkolenia z dziedziny bhp w dobie koronawirusa

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 • Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły?
 • Czy pracownik pracujący zdalnie może złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?
 • Czy jeśli współmałżonek jest chory i przebywa na L4 lub na świadczeniu rehabilitacyjnym to czy mam prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
 • Czy jeśli żona korzysta z urlopu macierzyńskiego na drugie dziecko to czy mogę skorzystać zasiłku opiekuńczego na pierwsze dziecko w związku z koronawirusem?
 • Czy pracownikowi należy się dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w wieku do 8 lat w sytuacji, gdy jego pracodawca wprowadził przestój?
 • Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
 • Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 marca czy dopiero od 16 marca 2020 r.?
 • Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?
 • Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?
 • Co w przypadku kiedy pracownik ma umowę o prace zawartą od tygodnia a chce skorzystać z opieki nad dziećmi z powodu zamkniętego przedszkola i żłobka? Ma prawo?
 • Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
 • Jakie dokumenty o dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma złożyć osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą?
 • Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicowi jeśli na co dzień opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8 sprawuje babcia/dziadek (dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły)?
 • Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicowi jeśli na co dzień opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8 sprawuje niania (dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły)?
 • Co z opieką nad dziećmi w wieku szkolnym powyżej 8 roku życia?
 • Jak jest ustalana wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
 • Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicowi jeśli dziecko w wieku do lat ośmiu jest na co dzień pod opieką drugiego rodzica, który przebywa w tym czasie w domu (jest bezrobotny)?
 • Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicowi jeśli drugi rodzic prowadzi działalność gospodarczą w domu?
 • Czy jeśli z pozarolniczej działalności gospodarczej rodzic dziecka w wieku do lat 8 nie jest objęty ubezpieczeniem chorobowym może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
 • Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w okresie po 25-tym marca?
 • Czy mogę przerwać urlop wypoczynkowy, żeby skorzystać z opieki?
 • Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje jeśli drugi rodzic przebywa na tzw. „kosiniakowym”?
 • Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje jeśli drugi rodzic podlega pod KRUS (prowadzi gospodarstwo rolne)?
 • Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?
 • Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?
 • Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku i kiedy złożyć oświadczenie?
 • Kto finansuje zasiłek?

Koronawirus a świadczenia należne z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

 • Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego
 • Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach

Obowiązkowa kwarantanna pracownika powracającego z zagranicy

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców

Jak postępować w przypadku stwierdzenia u pracownika koronawirusa?

 • Kogo poinformować o przypadku zachorowania?
 • Kogo dotyczy kwarantanna i jak ją zorganizować?
 • Co z osobami, które nie mają objawów i nie są objęte kwarantanną?
 • Kogo informować i w jaki sposób?

Komunikat w sprawie ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Czy obowiązek wdrożenia PPK zostanie przesunięty?

Zrób zakupy i odbierz e-book ZA DARMO!