Promocja! Pracodawca w obliczu koronawirusa Zobacz większe

Pracodawca w obliczu koronawirusa

ebook382020

E-book "Pracodawca w obliczu koronawirusa" Każdego dnia śledzimy wyjaśnienia i interpretacje wydawane m.in. przez ZUS, resort pracy, urzędy pracy i wszystkie pozyskane informacje w przystępnej formie zamieszczamy na bieżąco w naszej unikalnej publikacji. Wszystko o tym jak prowadzić/ratować biznes w czasie epidemii COVID-19

Więcej szczegółów

NAKŁAD WYCZERPANY

39,90 zł brutto

-20,00 zł

59,90 zł brutto

Opis

Tytuł Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Wysyłka Błyskawiczna dostawa od razu na e-mail!
Rok wydania Aktualizacja na bieżąco!
Wydawnictwo SerwisKadrowego.pl
Ilość stron ponad 600 stron
Autor SerwisKadrowego.pl
Formaty E-book w formacie PDF (produkt cyfrowy)
Numer ISBN 978-83-956026-6-5
Grupa docelowa Przedsiębiorcy, pracodawcy, biura rachunkowe, osoby zajmujące się zagadnieniami kadrowo-płacowymi, kandydaci do pracy w działach Kadr i Płac.
Inne Interaktywny Spis Treści przenoszący użytkownika bezpośrednio do stron z konkretnym rozdziałem / podrozdziałem

Więcej informacji

E-book w formacie pdf Aktualizowany na bieżąco! Błyskawiczna dostawa od razu na e-mail!

Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

Wszystko o tym jak prowadzić/ratować biznes w czasie epidemii COVID-19 na ponad 600 stronach

Każdego dnia śledzimy wyjaśnienia i interpretacje wydawane m.in. przez ZUS, resort pracy, wojewódzkie oraz powiatowe urzędy pracy i wszystkie pozyskane informacje w przystępnej formie zamieszczamy na bieżąco w naszej unikalnej publikacji: "Pracodawca w obliczu koronawirusa - praktyczny poradnik".

Miej już dziś wszystkie ważne, najbardziej aktualne informacje dotyczące tarczy antykryzysowej i innych aspektów istotnych dla przedsiębiorców / pracodawców w dobie pandemii.

Jedyna taka publikacja opisująca kompleksowo, prostym językiem zagadnienia z szeroko rozumianego obszaru kadr i płac ważne dla podmiotów dotkniętych skutkami Covid-19, dzięki której dowiesz się m.in.:

Jakie zmiany wprowadziła tzw. Tarcza 4.0

Jak otrzymać wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

W jaki sposób obniżyć koszty wynagrodzeń i innych należności związanych z zatrudnieniem

Jakie są wytyczne PIP dla zakładów pracy wracających do normalnej działalności

Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na urlopy wypoczynkowe

Czy można mierzyć temperaturę załodze

Jakie są zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Jakie są najważniejsze aspekty pracy zdalnej

Kogo nie obowiązuje kwarantanna po przekroczeniu granicy Polskiej

Jak postępować w przypadku stwierdzenia u pracownika koronawirusa

Jakie świadczenia są należne zatrudnionemu za czas kwarantanny lub izolacji

Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych. Dzisiaj na zagadnienia związane z prowadzeniem biznesu, relacjami pracownik-pracodawca czy z obowiązkami z zakresu bhp, musimy spojrzeć w inny sposób, a istniejące zasady dostosować do nowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Z tego powodu przygotowaliśmy praktyczny poradnik dla pracodawców, który pomoże odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Miej już dziś aktualizowane na bieżąco wszystkie ważne instrukcje, wskazówki, wyjaśnienia ZUS, resortu pracy, PIP, urzędów pracy i inne użyteczne informacje związane z epidemią COVID-19 istotne dla przedsiębiorców / pracodawców.

W e-booku "Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik" na ponad 600 stronach poruszone są m.in. następujące kwestie:

 • Koronawirus a prawo pracy – wyjaśnienia PIP
  • Czy pracownik może odmówić wyjazdu w rejony, gdzie występuje koronawirus, ze względu na groźbę zarażenia?
  • Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który powraca do pracy po wyjeździe do regionu/kraju, w którym był narażony na zakażenie koronawirusem?
  • Czy pracodawca może zabronić pracownikowi wykorzystania urlopu, jeżeli ma on być wykorzystany w kraju, gdzie jest duże ryzyko zainfekowania koronawirusem?
  • Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika, który wraca do pracy z pobytu w kraju/regionie objętym działaniem koronawirusa?
  • Czy pracodawca w ramach profilaktyki i kwarantanny może pracownikowi powracającemu z regionów objętych działaniem koronawirusa zaproponować czasową pracę z domu?
  • Czy pracodawca ma prawo wysłać na urlop pracownika wracającego z wypoczynku z regionu objętego koronawirusem?
 • Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe?
 • Ochrona zdrowia i życia pracowników w dobie koronawirusa
  • Jak dzisiaj należy organizować pracę?
  • Czy w związku z zagrożeniem wirusowym pracodawca odpowiada za zapewnienie pracownikom środków dezynfekcyjnych?
  • Czy obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym obejmuje zagrożenie wirusem COVID-19?
  • Czy do obowiązków pracodawcy należy przygotowanie instrukcji dotyczących wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia koronawirusem?
  • Czy można mierzyć pracownikom temperaturę ciała?
  • Czy nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 zwalniają pracowników z obowiązku przestrzegania opracowanych przez pracodawcę wytycznych, instrukcji i poleceń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu tym wirusem?
 • Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
 • Polecenie pracy zdalnej
  • Czy pracodawca może obecnie nakazać swoim pracownikom pracę zdalną?
  • Jaka jest różnica między pracą zdalną a telepracą?
  • Czy pracownik może wnioskować o pracę zdalną?
  • Czy w przypadku zlecenia pracy zdalnej wynagrodzenie ulegnie zmianie?
  • W jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną – czy konieczne jest zlecenie na piśmie?
  • Jak dokumentuje się pracę zdalną?
  • Na jak długi okres może być zlecona praca zdalna? Czy ten czas może ulec zmianie?
  • Czy pracownik może zakwestionować polecenie dotyczące pracy zdalnej?
  • Czy praca zdalna może być powierzona niezależnie od warunków mieszkaniowych, rodzinnych? Co w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania w ocenie pracownika praca nie może być świadczona ze względu na warunki i stosunki panujące w domu?
  • Czy polecenie dotyczące pracy zdalnej musi zawierać uzasadnienie?
  • Czy są konkretne okoliczności (np. zachorowania w okolicy, regionie gdzie ma siedzibę pracodawca) upoważniające pracodawcę do stosowania pracy zdalnej? Czy wystarczy jego przeświadczenie i doświadczenie życiowe?
  • Czy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż dom pracownika?
  • Przykładowy wzór polecenia pracy zdalnej
 • Koronawirus a przestój i wynagrodzenie przestojowe
  • Sposób wyliczania wynagrodzenia za przestój
 • Koronawirus – zawieszenie / odroczenie płatności składek ZUS
  • Zawieszenie działalności gospodarczej
  • Ulgi w spłacie składek lub umorzenia należności z tytułu składek do ZUS
  • Odroczenie terminu płatności składek
  • Układ ratalny
  • Umorzenie należności
  • Odroczenie na 3 miesiące terminu płatności składek
  • Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek – wyjaśnienia ZUS
 • Tarcza antykryzysowa
  • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej)
  • Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej)
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty (art. 15zzb ustawy antykryzysowej)
  • Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc ustawy antykryzysowej)
  • Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx ustawy antykryzysowej)
  • Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy i sposobu modyfikowania warunków zatrudnienia (art. 15zf ustawy antykryzysowej)
  • Zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników (art. 15f ustawy antykryzysowej)
  • Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • Przesunięcie terminu wdrożenia PPK (art. 134 ust. 2 ustawy o PPK)
  • Podniesienie limitów niektórych zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 52l ustawy o PIT)
  • Prolongata terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy (art. 52o ustawy o PIT)
  • Zmiana polegająca na konieczności informowania ZUS o umowach o dzieło (art. 22 nowelizacji do ustawy antykryzysowej)
  • Zmiany w zakresie handlu w niedzielę (art. 15i ustawy antykryzysowej)
  • Zmiany w zakresie dofinansowań z PFRON (art. 17 ustawy nowelizującej ustawę antykryzysową)
  • Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców (art. 15z, art. 15zd, art. 15zzq, art. 15zzza ustawy antykryzysowej)
  • Zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach
  • Zmiana w zakresie odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej w składkach ZUS
  • Pożyczka 5000 zł
  • Odroczenie niektórych obowiązków
 • Zawieszenie obowiązywania przepisów zakładowych
 • Oszczędności w wydatkach na zfśs
 • Obniżenie kosztów delegacji
 • Badania z zakresu medycyny pracy i szkolenia z dziedziny bhp w dobie koronawirusa
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  • Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły?
  • Czy pracownik pracujący zdalnie może złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?
  • Czy jeśli współmałżonek jest chory i przebywa na L4 lub na świadczeniu rehabilitacyjnym to czy mam prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
  • Czy jeśli żona korzysta z urlopu macierzyńskiego na drugie dziecko to czy mogę skorzystać zasiłku opiekuńczego na pierwsze dziecko w związku z koronawirusem?
  • Czy pracownikowi należy się dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w wieku do 8 lat w sytuacji, gdy jego pracodawca wprowadził przestój?
  • Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
  • Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?
  • Co w przypadku kiedy pracownik ma umowę o prace zawartą od tygodnia a chce skorzystać z opieki nad dziećmi z powodu zamkniętego przedszkola i żłobka?
  • Jak liczyć dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
  • Jakie dokumenty o dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma złożyć osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą?
  • Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicowi jeśli na co dzień opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8 sprawuje babcia/dziadek (dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły)?
  • Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicowi jeśli na co dzień opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8 sprawuje niania (dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły)?
  • Co z opieką nad dziećmi w wieku szkolnym powyżej 8 roku życia?
  • Jak jest ustalana wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
  • Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicowi jeśli dziecko w wieku do lat ośmiu jest na co dzień pod opieką drugiego rodzica, który przebywa w tym czasie w domu (jest bezrobotny)?
  • Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicowi jeśli drugi rodzic prowadzi działalność gospodarczą w domu?
  • Czy jeśli z pozarolniczej działalności gospodarczej rodzic dziecka w wieku do lat 8 nie jest objęty ubezpieczeniem chorobowym może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
  • Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje jeśli drugi rodzic przebywa na tzw. „kosiniakowym”?
  • Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje jeśli drugi rodzic podlega pod KRUS (prowadzi gospodarstwo rolne)?
  • Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?
  • Czy matka dziecka otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli ojciec dziecka wykonuje pracę zdalną w domu, w którym wspólnie zamieszkują?
  • Czy ojciec dziecka otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli matka dziecka jest na urlopie dla poratowania zdrowia?
  • Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, gdy rodzice dziecka zatrudniają nianię na umowę uaktywniającą, która przestała opiekować się ich dzieckiem w związku z zamknięciem szkoły swojej córki z powodu COVID-19?
  • Kto finansuje zasiłek?
 • Koronawirus a świadczenia należne z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji
  • Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego
  • Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach
 • Obowiązkowa kwarantanna pracownika powracającego z zagranicy
 • Kogo nie obowiązuje kwarantanna po przekroczeniu granicy Polskiej?
 • Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców
 • Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią
 • Jak postępować w przypadku stwierdzenia u pracownika koronawirusa?
 • Komunikat w sprawie ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 • Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
 • Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób które wykonują zawód medyczny – od 1 kwietnia 2020 r. na preferencyjnych zasadach
 • Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce
 • Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19

Wszystko o tym jak prowadzić/ratować biznes w czasie epidemii koronawirusa.

Opinie

Napisz opinię

Pracodawca w obliczu koronawirusa

Pracodawca w obliczu koronawirusa

E-book "Pracodawca w obliczu koronawirusa" Każdego dnia śledzimy wyjaśnienia i interpretacje wydawane m.in. przez ZUS, resort pracy, urzędy pracy i wszystkie pozyskane informacje w przystępnej formie zamieszczamy na bieżąco w naszej unikalnej publikacji. Wszystko o tym jak prowadzić/ratować biznes w czasie epidemii COVID-19

Produkty powiązane